Kurzy první pomoci pro jednotlivce

Školit budou zkušení lektoři, absolventi a studenti Lékařské fakulty v Plzni a Zdravotnického záchranáře ZČU. Při výuce klademe důraz na praktické osvojení základů první pomoci tak, aby byli účastníci schopni poskytnout první pomoc efektivně a kvalitně. Během výuky se můžete těšit (dle typu kurzu) na realisticky vypadající modelové situace.

Výuka zážitkem

Při výuce klademe důraz na praktické zvládnutí první pomoci, proto často a rádi využíváme maskování reálně vypadajících poranění.

Kvalitní lektoři

Školit vás budou kvalitní lektoři, kteří se průběžně vzdělávají ve svém oboru, máte tak jistotu, že se naučíte ty nejkvalitnější a nejmodernější postupy.

Výukové prostory

Výuku provádíme v prostorách blízko centra města dostupném pomocí plzeňské MHD. Adresu naleznete v kontaktech.

Nadcházející termíny

V současné době nejsou plánované žádné kurzy pro jednotlivce.

Nabízíme 3 druhy kurzů

Základní kurz první pomoci

Čtyři hodiny trvající kurz, který je zaměřený na poskytnutí základní první pomoci člověku v nouzi. Po jeho absolvování bude účastník schopen kvalitně poskytnout první pomoc v nejkritičtějších momentech.

Po skončení kurzu dostane každý absolvent certifikát o proškolení.

rozšířený kurz první pomoci

Tento kurz rozšiřuje Základní kurz první pomoci o další život ohrožující stavy, se kterými se můžete běžně setkat. Dostane se Vám tak ucelených znalostí ve všech důležitých oblastech poskytování první pomoci.

Po skončení kurzu dostane každý absolvent certifikát o proškolení.

První pomoc a život ohrožující stavy u dětí

Kurz specializující se na poskytnutí první pomoci při život ohrožujících stavech u dětí, od náhlé zástavy oběhu, až po nejčastější onemocnění, která vyžadují zásah záchranné služby.

Po skončení kurzu dostane každý absolvent certifikát o proškolení.